Seitokai [--] Helsingin yliopiston aikidoseura

Aikidoseura Seitokai

Seitokai ry

Seitokai ry on Helsingin yliopiston piirissä toimiva aikidoseura, joka on perustettu vuonna 1980. Seitokai on Suomen Aikidoliiton jäsenseura ja Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan piirissä toimiva järjestö. Seitokain toiminta on osa Helsingin yliopiston yliopistoliikuntaa.

Seitokaissa harjoittelee noin 50 aktiivista jäsentä, joista noin kymmenellä on musta vyö. Jäsenistö koostuu Helsingin yliopiston ja muiden pääkaupunkiseudun korkeakoulujen opiskelijoista ja niistä valmistuneista. Toimintamme pääasia on tietenkin aikidon harjoittelu ja meillä onkin harjoituksia viitenä päivänä viikossa. Lisäksi järjestämme intensiivisiä harjoitusleirejä ja illanviettoja.

Seitokain jäseneksi tullaan yleensä peruskurssin kautta. Seuraamme liittyy kuitenkin joka vuosi myös harjoittelijoita, jotka ovat harjoitelleet aikidoa aikaisemmin jossakin muualla ja muuttavat pääkaupunkiseudulle opiskelemaan. Seitokain peruskurssille osallistuminen ja jäseneksi liittyminen edellyttävät opiskelua Helsingin yliopistossa tai jossakin muussa pääkaupunkiseudun korkeakoulussa tai kuulumista Helsingin yliopiston henkilökuntaan. Seuran jäsenyys on mahdollinen myös yliopiston ulkopuolisille pitemmän aikidokokemuksen omaaville aikidon harrastajille.

Seitokailaisia asetekniikkaleirillä syksyllä 1999 ...
... kuten myös syksyllä 2014.

Seitokai on yksi Suomen tunnetuimmista aikidoseuroista. Seurassamme harjoitellaan pääasiassa Yasuo Kobayashi -sensein (Aikido Kobayashi Dojon johtaja, 8. dan Shihan), ja Kazuo Igarashi -sensein, (Aikido Igarashi Dojon johtaja, 7. dan Shihan), opetetusten perusteella. Seitokai kuuluu Suomen Aikidoliiton kautta aikidon maailmanlaajuisen päämajan, Aikikai Foundationin, alaisuuteen ja seuraa aikidon perustajan Morihei Ueshiban oppeja.

Seitokain kolme pääopettajaa, Jarmo Halttunen (5. dan), Jukka Luoma (6. dan) ja Kari Stadius (6. dan), ohjaavat suurimman osan jatkoryhmän harjoituksista ja toimivat vyökoetuomareina Seitokain vyökokeissa. Heillä kaikilla on yli kolmenkymmenen vuoden opetuskokemus aikidossa.

Useat seitokailaiset käyvät myös Otaniemessä toimivan Aalto Aikikain harjoituksissa.

Igarashi-Sensei on vieraillut Seitokaissa opettamassa joka syksy vuodesta 2008 alkaen.

Aikido

Aikido on väkivallaton kamppailulaji, jossa ei kilpailla. Aikidossa harjoitellaan sekä vartalo- että asetekniikoita.

Tekniikoissa käytetään hyväksi hyökkääjän omaa voimaa, ja ne päättyvät heittoihin tai lukkoihin, jotka eivät vahingoita hyökkääjää. Hyökkääjän voimaa ohjataan yleensä ympyräliikkeitä käyttäen hyökkääjää itseään vastaan. Koska tekniikoissa käytetään hyökkäyksen voimaa, ei aikidon harjoittelu vaadi suuria lihasvoimia.

Aikidossa henkinen kasvaminen kulkee yhdessä fyysisen tekniikan kanssa. Aikidon harjoittelu kehittää kykyä välttää ristiriitatilanteita ja kykyä ratkaista kiistat ilman väkivaltaa.

Aikidon perusti japanilainen Morihei Ueshiba (1883-1969), joka oli harjoitellut monia japanilaisia taistelutaitoja ennen aikidon kehittämistä. Hän pettyi muiden kamppailulajien väkivaltaisuuteen ja päätti kehittää väkivallattoman budolajin. Näin syntyi aikido, suomeksi “harmonisen voiman tie”.