Seitokai [--] Helsingin yliopiston aikidoseura


Seitokai Facebookissa

Maksut

Seitokain jäsenmaksu

Seitokain jäsenmaksu vuodelle 2019 on 80€ mutta jäsenet voivat mahdollisuuksiensa mukaan maksaa korotettua jäsenmaksua, 120€. Toivomme että ne, jotka kokevat maksukykynsä olevan suurempi, maksavat korotetun jäsenmaksun. Näin voimme pitää aikidon harrastamisen kustannukset myös jatkossa pienempinä niille, joiden taloudessa korkeamman jäsenmaksun vaikutus on olennainen.

Jatkoryhmäläisten on maksettava maksu tammikuun loppuun mennessä. Jäsenmaksu maksetaan Seitokain tilille
Nordea, IBAN: FI71 1470 3000 2421 42.
Viestiksi on laitettava

Jäsenmaksu 2019, oma nimi, status

missä 'status' voi olla jonkin ylioppilaskunnan jäsennys (esim. HYY=Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan jäsen, AYY=Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan jäsen), tai HEN=jonkin yliopiston henkilökuntaa. Jos et ole minkään ylioppilaskunnan jäsen etkä minkään yliopiston henkilökuntaa, niin jätä 'status' tyhjäksi. Statustietoa tarvitaan raportoitaessa jäsenmääristämme Unisportille sekä HYY:lle.

Peruskurssille ja sitä seuraavien kahden viikon harjoituksiin saa osallistua maksamatta jäsenmaksua, mutta jos haluaa jatkaa harjoittelua tämän jälkeen on jäsenmaksu maksettava. Peruskurssilla annetaan ohjeet jäsenmaksun maksamiseksi. Syksyn peruskurssin lopuksi jäsenmaksuna maksettu summa lasketaan sellaisenaan myös osaksi seuraavan vuoden jäsenmaksua.

Jos haluat Seitokain jäseneksi, tulosta ja täytä jäsenhakemus ja toimita se treeneissä jollekin Seitokain hallituksen jäsenelle.

Vierailijat

Aikidonharrastajat Suomesta ja ulkomailta ovat tervetulleita vierailemaan Seitokaissa. Alle kahden viikon vierailusta ei peritä maksua. Tilapäisesti Helsingin yliopistossa tai Aalto-yliopistossa opiskelevat tai työskentelevät (esim. vaihto-opiskelijat tai vierailevat tutkijat) voivat harjoitella Seitokaissa liittymättä jäseniksi maksamalla vierailumaksun 10€/kk. Koko vierailuajan vierailumaksu maksetaan vierailuajan alussa hallituksen ohjeiden mukaisesti. Muiden aikidoseurojen jäsenet voivat kysyä hallitukselta mahdollisuudesta harjoitella Seitokaissa. Vierailijat harjoittelevat Seitokaissa omalla vastuullaan.

Aikidolisenssi

Suomen Aikidoliitto edellyttää aikidolisenssin ottamista kaikilta niiltä, jotka käyttävät aikidoliiton palveluita, kuten suorittavat vyöarvoja tai osallistuvat Aikidoliiton tapahtumiin. Aikidolisenssi maksaa 90€ vuonna 2019 ja koostuu varsinaisesta Aikidoliiton lisenssistä (30€) sekä aikidoharjoituksissa ja harjoitusmatkoilla voimassa olevasta tapaturmavakuutuksesta (60€). Vakuutuksettoman lisenssin voi ottaa vain jos harjoittelijalla on jo oma aikidon kattava tapaturmavakuutus ja sellaisen ostamiseen tarvitsee oman vakuutuksensa vakuutusnumeron. Useimmat tavalliset tapaturmavakuutukset eivät korvaa budolajeissa sattuneita vahinkoja. Aikidolisenssin maksaneet saavat myös Aikidoliiton julkaiseman Aikido-lehden kotiinsa kahdesti vuodessa.

Lisätietoja aikidolisenssistä ja maksukaavake on saatavilla Aikidoliiton sivuilta.

Graduointimaksut

Vyökokeeseen osallistuvien on maksettava graduointimaksu 15€. Kokelaalla on oltava myös aikidopassi, johon suoritus merkitään. Passi maksaa 10€, ja sen voi ostaa ensimmäisen vyökokeen yhteydessä.